top of page

STRATEGISK LOGISTIKK

I HJERTET AV VESTFOLD

Larvik Havnesenter AS leier ut lagerfasiliteter sentralt i Larvik Havn Revet, med korte avstander til Hirtshals, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn, Skien, Kongsberg og Oslo.

Eiendommen ligger sentralt på kaianlegget i Larvik Havn. Det er god ankomst til E18 som hovedfartsåre gjennom Vestfold nordover til Oslo og sydover til Kristiansand. Store deler av strekket er firefelts motorvei.  Til Oslo er ca 135 km / 1t 45min. Til Kristiansand ca 190 km / 2t 30 min. Til Torp Lufthavn Sandefjord er det 23 km / 20 min.

Med sental beliggenhet på Østlandet er Larvik Havn et viktig knutepunkt mellom sjø- og landtransport. Larviksfjorden er ideell med enkel innseiling og effektive anløp og havnen er i en ekspansiv periode. Havnen håndterer alle gods - og fartøystyper, og tilbyr en 24/7-service. Et godt utbredt linjetilbud knytter Larvik Havn direkte opp mot Europa og resten av verden. Det er ukentlige anløp av containerlinjer til Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam, Antwerpen, Esbjerg, Imminghavn og Gøteborg. 

VÅRE

FASILITETER

LOKALER

18600 m2 logistikklokaler. 6-9 m takhøyde. Fiberarmert betonggulv, isolerglass i vinduer. Stor kantine og garderobeannlegg.

KONTORPLASS

750 m2 kontorer med lunsjrom. Møterom. Kjøkken, dusj og toaletter. Fibernett.

 

 

 

UTEAREALER

Store utearealer som gir utbyggingsmuligheter. Oppstillings-plasser for kjøretøy eller containere. 

LOGISTIKKFASILITETER

11 kjøreporter, 9 lasteramper, 1 port til contianerkran.

AVSTANDER/KJØRETID
75 m fra containerhavn, vegg i vegg med terminaler for Color Line og Norlines.
practice_areas

Oslo                                              
Kristiansand                                
Stavanger                                    
Bergen                                         
Drammen                                    
Horten                                          
Porsgrunn                                   Hamar                                          
Trondheim                                   
E 18                                               

Hirtshals (2 ank./ avg. pr dag)

Fergeterminal til Hirtshals        
Terminal Norlines         

139 km     

198 km    
423 km       
430 km     
  95 km     
  53 km               
  30 km               
260 km    
647 km

    6 km   

 

300 m                 
400 m            

1 t  31 min

2 t  20 min
5 t  20 min   
6 t  30 min
1 t
       40 min
       25 min
2 t  46 min
8 t
         7 min

3t   45 min

         2 min 
         4 min

OM 
LARVIK HAVNESENTER AS

Larvik havnesenter er et privateid eiendomsselskap sentralt beliggende i Larvik Havn. 

 

Lokalene leies ut til logistikkoperatører som har en stor fordel av å operere sentralt i havnen, hvor det stadig utviklers nye muligheter for å møte logistikkbransjens behov.

 

Containere kan hentes direkte fra containerhavnen inn til lager, og containere kan returneres direkte tilbake til containerhavnen uten å vært ute på norske veier. Dette gir stor innsparing i containertransport og containerleie.

 

Eksisterende jernbanespor til Larvik Havn er nå under oppgradering og vil med dette møte fremtidens krav for miljøvennlig transport. Nærhet til sjøveien åpner for grønne transportmuligheter mot Europa og Norge generelt.

 

 

our_vision
9489026194_3cfee4c7f7_k
Image3
Image4
Image2
9381564727_c82d7937d9_k
9384356578_e62df2f973_o
Galleri
KONTAKT 
Larvik Havnesenter AS

Besøksadresse: Revet 1, 3263 LARVIK

Postadresse:      Postboks 2034, 3255 LARVIK

Epost:                   post@larvikhavnesenter.no
Telefon:               +47 331 82 900

 

 

contact
Leie lokaler
bottom of page